Üdvözöljük

Makó Sportja Könyv
A testnevelés és sport az egyetemes emberi kultúra szerves része, amelynek jelentősége korunk civilizációjában minden eddiginél jobban megmutatkozik, mind a szakemberek körében, mind a közvéleményben. Ahhoz azonban, hogy ez a fontos és nevelési terület megtalálja a maga helyét, szerepét s feladatkörét, élő eleven kapcsolatra van szükség, amely által valóban szervesen épül be az egyetemes emberi kultúra, a nevelésügy nagy egészébe. Dr. Hepp Ferenc főiskolai tanár 1973-ból vett gondolatai ma is aktuálisak… Tanultuk és tapasztaltuk, hogy az újszülött genetikailag öröklött tulajdonságokkal - adottságokkal – jön a világra. A szülői gondoskodás, valamint a makro- és mikrotársadalom szocializációs miliője hatására és következtében fejlődnek a hozott, de még ismeretlen diszpozíciók képességgé, tehetséggé, zsenivé, világelsővé a személyiség fejlődés folyamatában. Ezen a folyamaton belül a testnevelés olyan célirányos, tervezett és szervezett tevékenység, amelyben szakképzett nevelők a fizikai képességek fejlesztése mellett az egészséges életmód szokásrendszerének kialakítását is végzik. A sport az egészség megőrzését és megszilárdítását hivatott szolgálni, mivel az emberi szervezet biológiai adottságai nem mindenben felelnek meg a modern, elektronizált társadalmi kihívásoknak. Ezért a természetes életmódból eredő mozgásigényt a tömegsportok szervezett és spontán rendszerei hivatottak kielégíteni. Dr. Rókusfalvi Pál gondolatait idézve a személyiség fejlődésében a sport determináló jelentőséggel bír, mivel a sportoló magas fokú vitalitása leginkább kapcsolatos az eleven tevékenységvággyal, a gyakorlati ügyességgel, a nagymértékű erőfeszítés készséggel, gyors elhatározó képességgel, nagyobb mértékű agresszivitással és átütő akaraterővel. A sportethoszból (a sporterkölcs lényegéből) olyan dinamika fakad, amely a sportolót élénk vérmérséklete ellenére igazi toleranciára (türelemre), becsületességre, önfegyelemre, állhatatosságra és lelkiismeretességre teszi képessé. A sport olyan motívumrendszert alakíthat ki a személyiségfejlesztés folyamatában, amely az egészséges vetélkedéstől az emberi teljesítő képesség határának kereséséig terjed. A társadalom szervezetéből és felépítéséből fakadóan az intézmények és civil kezdeményezések alapot és hátteret biztosítanak a testnevelés és a sport műveléséhez, de a legfőbb tényező az ember, aki segíti irányítja ezt a folyamatot. Városunkban egy-egy sportág fejlődése akkor generalizálódott, amikor különleges egyéniségek kerültek ide. A teljesség igénye nélkül említek néhány nevet: Tarjányi László torna, Nacsa Imre atlétika, Kolozsvári János labdarúgás, Márton Imre küzdősportok, Fádler Lajos kézilabda, Siket Lajos, Nagy Egyed, Gyömbér Péter és még nagyon sok más tiszteletre méltó, önzetlen lelkes EMBER, akik a sportért éltek, élnek.

Kedves látogatók!


A Makó sportja képekben a kezdetektől napjainkig című könyvnek, Dr. Keczer Tamás az Országos Sporthivatal ny. államtitkár-helyettese által írt előszavának részlete után, azzal az ajánlással indítjuk útnak a honlapon történő böngészése, hogy az országban talán elsőként hoztunk létre olyan weboldalt, amely egy város sportját mutatja be képeken keresztül.
A 0 sportágat bemutató oldal folyamatosan frissül, így nem csak a múlt sporteseményeit, fotóit mutatja be, hanem a jelenkor sportját is a látogatók elé tárja. A XXI. századhoz híven nem csupán nézegethető képeket látunk, hanem a fotókhoz leírást (adattartalmat) is találunk. A képek között különféle szempontok alapján végezhető találati szűkítés, így aki csak bizonyos szempontoknak megfelelő képeket szeretne megnézni az szelektálhat a tartalomban. A szintén egyedülálló interaktív megoldásnak köszönhetően a fotók adattartalmát Önök látogatók, sportemberek, sportbarátok, a sporteseményt átélők, esetleg a képen szereplők szöveges javaslatukkal információikkal gazdagíthatják és pontosíthatják. A honlap adatbázisában megtalálhatók a Makói Sportmúzeum, a Makói Levéltár, a makói sportegyesületek és magángyűjtők tulajdonában lévő fotók is. Ezúton kérjük a Tisztelt Makóiakat, Makóról elszármazottakat, hogy a tulajdonukban lévő sportfotóikkal gazdagítsák a honlap tartalmát és képeiket bocsájtsák rendelkezésünkre, hogy azok az adatbázisba bekerülhessenek és gazdagíthassák azt.

Kellemes böngészést és időtöltést kívánunk.


Ménesi Gábor és Halász Tamás